Teenused prindi

Tuuleparkide hooldus

Meie peamine tähelepanu kuulub suurtele tuuleparkidele Läänemaal ja Virumaal. Meie hooldada on 3 tuuleparki ning lisaks teostame erinevaid töid teisteski tuuleparkides Eestis. Meie poolt hooldatavad suuremad pargid on järgmised:

  • Vanaküla 3 x 3 MW
  • Viru-Nigula 8 x 3 MW
  • Aseri 8 x 3 MW
  • Aulepa 16 x 3 MW


Vaata palun meie tegemisi kogu pargis siit 
Vaata palun meie tegemisi tuulikus siit 

Üksikute tuulikute hooldus

Lisaks tuuleparkidele hooldame ka üksikuid väiksemaid tuulikuid. Näitena võiks siin tuua saartele püstitatud piirivalvele kuuluvad tuulikud võimsusega 20 – 30 kW.

Tuulte mõõtmine

Iga tuulepargi arendamise jurde kuulub tuulte mõõtmine vähemalt 12 järjestikuse kalendrikuu vältel. Finantseeringu taoltlemisel pankadest ja fondidest peab arendajal olema ette näidata tuulemõõteandmed planeeritava pargi alal ja selleks pakume omaltpoolt kahte erinevat lahendust:

  • Mast + anemomeetrid. Klassikaline meetod, mille puhul paigaldatakse 99 m sõrestikmast, mille külge omakorda paigutatakse anemomeetrid ja tuulelipud. Sellise meetodi eeliseks on suurem täpsus, kuid puuduseks kallim omahind, pikem paigaldusprotsess ja statsionaarse elektritoite vajadus.
  • Sodar. Tegemist on kaasaegsema lahendusega, mille puhul paigutatakse potentsiaalse tuulepargi territooriumile (maas, vees, katusel jne) kompaktne konteineris seade, mis koosneb ultraheliseadmest, päikesepaneelidest ja diiselgeneraatorist. Selle meetodi eeliseks on operatiivsus seadme paigaldamisel (ei vaja ehitusluba ja erinevate ametkondade kooskõlastust), väiksemad kulutused püstitamiseks ning antud terviklahendus ei eelda statsionaarse elektritoite olemasolu. Lisaks on võimalik mõõta Sodariga tuult kuni 200m kõrguseni maapinnast täpsusega 0,1 m/s.
Tuulemõõtemast Sodar merel Sodar maapinnal